Lapse omapäi poeakna taha vankrisse magamajätmisega tasub ettevaatlik olla

banner1
Laps vankris Foto: pixabay.com Laps vankris Foto: pixabay.com

 

Lapse poe akna taha vankrisse magama jätnud tallinlanna sai ootamatu üllatuse osaliseks, kui poodi tulnud turvamees uuele seadusele viidates teatas, et tema tegu on seadusega vastuolus ning reeglina annab ta sellistest rikkumistest vastavatele ametkondadele teada. Politsei ja Lastekaitse Liit selgitavad aga, et ehkki vastavat seadust, mis lapse poeukse taha magamajätmist keelaks, ei ole, tasub vanemal last üksinda välja magama jättes siiski ettevaatlik olla.

Teadlikvanem.ee portaaliga oma lugu jaganud tallinlanna rääkis, et läks lapsega linna. Et laps jäi vankris magama ning poel, mida naine Rotermanni kvartalis külastada soovis, on ,,ilus suur aken”, jättis ta magava lapse koos vankriga ukse taha, et oma ostud ära teha. Naise kinnitusel oli vanker aknast ilusasti näha ning nende ,,vahemaa” jäi viie meetri kanti.

Paar minutit hiljem astus poodi aga turvamees, kes uuris, kelle vanker õues on. ,,Vastasin, et minu,” rääkis intsidenti kaasatud lapsevanem. ,,Mis juhtus? Kas laps nutab?” Ehkki laps polnud nutnud, hoiatas turvamees, et uue seaduse kohaselt ei tohi lapsi sel moel järelvalveta jätta ning antud seaduse rikkujad antakse kohe vastavatele ametkondadele üles. Sel korral pääsevat naine vaid hoiatusega.

Ehkki veebiportaali allikas uuris enda kinnitusel ka, millisest seadusest täpsemalt juttu on ning küsis turvamehelt informatsiooni nii konkreetsema seaduseparagrahvi, asjaga tegelevate ametkondade jms üle, jäi ta siiski konkreetse vastuseta. ,,Uurisin, kuidas see [konkreetne seadus] võimalik peaks olema,” meenutas naine. ,,Mul peaks siis olema võimalus vankriga igale poole ligi pääseda sel juhul,” lisas ta, täpsustades seejuures, et poodi, kus intsident juhtus, oli küll võimalik vankriga pääseda, ent kuna laps magas, jättis ta vankri lihtsalt enda vaatevälja akna alla.

 

Turvamehed juhivad tähelepanu

Rottermanni kaupluse esindaja sõnul pole laste jätmine tänavatele või poeakende taha lubatud. Ehkki konkreetset seadust ta seejuures välja tuua ei osanud, kinnitas ta, et kvartali turvamehed hoiavad üldiselt silma peal, et lapsi vankriga poeakna taha magama ei jäetaks.

 

Seadus puudub, ent jätma ei peaks

Lastekaitse Liidu esindaja Malle Hallimäe selgitusel ei sisalda 1993. aastat alates kehtiv Lastekaitse seadussätet vankrite avalikku kohta jätmise kohta. Samuti ei leia vastavat viidet ka Korrakaitse seadusest, mis tänavu esimesest juulist kehtima hakkab.

Ehkki seadust, mis keelaks lapse vankriga poeukse taha jätta, pole, on lapsevanem Hallimäe sõnul perekonnaseaduse kohaselt lapse seaduslik esindaja ning tal on kohustus ja õigus last kasvatada,

tema järele valvata, tema viibimiskohta määrata ning lapse igakülgse heaolu eest muul viisil hoolitseda. Sellest lähtuvalt on lapsevanemal kohustus hinnata olukorda ning teha kindlaks, kas on piisavalt tagatud lapse turvalisus. Ka eramaja õue last vankrisse jättes, tuleb hinnata, kas see on turvaline. Seda nii välistegurite (tugev tuul, koduloomad jne) kui ka lapse enda võimaliku käitumise (liigutades vanker ümber ei lähe, upitab end püsti jne) osas.

Hallimäe lisas, et tema isikliku arvamuse kohaselt ei peaks lapsi vankrisse kaupluse ukse taha jätma, kuna lapse ootamatu käitumine, sealhulgas ehmatamine mingi hääle või tegevuse peale, võib tekitada olukorra, kus vanem ei jõua õigeaegselt reageerida.

 

Vastutusele tervisekahjustuse tekkimisel

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Helen Uldrich selgitas, et konkreetset seadust, mis reguleeriks lapse järelvalveta – antud kontekstis vankrisse või autosse magama jätmist – ei ole, saab lapsevanema võtta vastutusele juhul, kui järelvalveta jätmise tulemusel on laps sattunud õnnetusse või tal on tekkinud tõsine tervisekahjustus.

Just lapse turvalisuse ja heaolu huvides ei soovita politsei last ei autosse ei vankrisse järelvalveta magama jätta. Seda eriti veel pikemaks ajaks ning kohta, kuhu lapsevanema vaateväli ei ulatu.

,,Juhul, kui lapsevanem siiski asjaolude sunnil otsustab magava lapse välja jätta, tuleks olla äärmiselt ettevaatlik ning paigutada vanker oma vaatevälja, et lapse ärkamise või nutmise korral kohe reageerida,” soovitas Uldirch. ,,Õue magama jätmisel tuleks arvestada nii ilmaolude kui ka ümbritsevaga.” Ta lisas, et kindlasti ei maksa last jätta pikemalt õue pakase, tugeva tuule ja sajuse ilma korral, samuti pimedal ajal ega ka kõrvalisse kohta. Samuti ei tasuks jätta vankrit tiheda liiklusega teeäärde.

Politsei esindaja hinnangul on lapsel kindlasti turvalisem magada vankris eramaja aias kui kortermaja esisel.

bänner

Leave a comment

Your email address will not be published.

*