Teadlikvanem.ee soovitab: ,,Ära arenda mind, ma arenen ise!”

banner1
Foto: www.pixabay.com Foto: www.pixabay.com

 

Tunnustatud lastearsti Emmi Pikleri pedagoogikat ja vaateid tutvustav kokkuvõttev lehekülg http://pikleremmi.weebly.com

Emmi Pikleri kasvatusteooria põhimoto kõlab veebilehe andmetel järgmiselt: ,,Andke mulle aega ja ruumi!” Aastaid laste arengut jälginuna leidis Pikler, et juba beebisid tuleb isiksusena respekteerida. Ta pedagoogika toetub kolmele alusele, milleks on iseseisev liikumise areng, mäng ning vahetu kontakt last hooldades.

Laps ei tohi olla mänguasjaks või lõbustusobjektiks ümberkaudsetele ega mõõdupuuks ja võrdlemisobjektiks vanematele. Pikler uskus, et mõistliku kasvatusega, on võimalik saavutada see, et iga laps arendab ennast oma võimete piires nii hästi kui võimalik.

Nii eespool väljatoodud ideedest kui lapse vaba liikumist, mängu, söömaõpetamist, potitreeningut ja muud puudutavat saab lugeda juba Emmi Pikleri kasvatusteooriat puudutavalt eestikeelselt veebilehelt

bänner

Leave a comment

Your email address will not be published.

*