Teadlikvanem.ee soovitab: kuidas panna õnnelik alus lapse beebieale ja esimestele eluaastatele

banner1
Foto: en.wikipedia.org

,,Kõik vanemad tahavad, et nende lastest kasvaksid lahked, südamlikud, empaatilised, distsiplineeritud ning loomulikult targad ja edukad inimesed. Viisid, kuidas vanemad aitavad oma lastel neid jooni arendada, erinevad üksteisest, kuna iga laps sünnib ainulaadse isiksusena. Esimene samm õppimaks, kuidas last juhendaja, ongi oma lapse alal eksperdiks saamine.”

photoTURVALINEKIINDUMUSSUHE1Just selliste sõnadega juhatavad oma raamatu ,,Turvaline kiindumussuhe” sisse Martha ja William Sears. Nad jagavad vanematele nõu nii lastearstide kui kaheksa lapse vanematena. Isikliku kogemuse kõrval tuginevad autorid raamatus ka erinevatele uuringutele ja teadusinfole.

Raamatus tuleb juttu sellest, kuidas turvalise kiindumussuhteni jõuda, mis on selle kasud, kuidas luua lapsega sidet beebi sünnil ja hiljem, milles seisneb imetamise, lapsekandmise ja lapse nutu tõsiseltvõtmise tähtsus. Samuti räägitakse lähemalt tasakaalu ja piiride seadmisest, beebiga voodi jagamisest, kiindumussuhte säilitamisest tööle minnes, kiindumussuhete loomisest isana jne.

Turvalise kiindumussuhte loomine pole tegelikkuses mingi moeröögatus või ennastohverdav ja lapsi ,,hellitav” kasvatusviis. See on lihtsalt loomulik lähenemine lapse kasvatamisele, beebi märguannete lugema ning neile märguannetele vastama õppimine. Tegelikkuses ulatuvad turvalise kiindumussuhte ideest kantud kasvatusvõtted ja -vaated juba kaugemasse minevikku.

Laias laastus on turvalise kiindumussuhte eesmärgiks tekitada lapses tunne, et maailm on turvaline paik. Hulk lähedust ja empaatilist suhtumist on selle tunde tekitamise üheks alustalaks. Turvalises kiindumussuhtes kasvanud lastel on tulevikus lihtsam suhteid luu ja hoida, neist saavad enesekindlamad täiskasvanud.

Kokkuvõtlikult on turvalise kiindumussuhte seitse elementi sünnisideme loomine, imetamine, lapsekandmine, beebiga koos magamine, beebi nutu tõsiselt võtmine, kehvadest nõuandjatest hoidumine, tasakaal ja piirid. Raamatu autorid põhjendavad kõikide aspektide olulisust, ent toovad korduvalt välja ka, et suureks abiks on juba mõnede eelpoolmainitud variantide kasutamine.

Raamatu autorid toovad välja, et turvalises kiindumussuhtes kasvanud beebid on taibukamad ja tervemad, kasvavad ja käituvad paremini, on empaatilisemad, oskavad lugu pidada lähedusest. Mitmete näidete ja uuringute tulemuste varal põhjendavad autorid, kuidas vastavalt kasvatatud ja hoitud lapsed on vastupidiselt kartustele just suurepäraseks lapsevariandiks tänapäeva aktiivsetele ja liikuvatele vanematele.

 

bänner

Leave a comment

Your email address will not be published.

*