Teadlikvanem.ee soovitab: õpi lastega suhtlema nii, et sellest võidavad kõik osapooled

banner1
Foto: commons.wikimedia.org Foto: commons.wikimedia.org

 

Pahatihti on nii, et justkui nii iseenesestmõistetav ja igapäevane suhtlemine oma kõige lähemate inimestega kipub lõppema ühe või mõlema poole rahulolematusega. On koolkondi, mis soovitavad kasutada karistustel, hirmutamisel ja premeerimisel põhinevaid meetmeid. Mis saab aga siis, kui laps kasvab ning nii preemiad kui karistused peavad olema järjest võimsamad, et üldse mingitki kontrolli saavutada? Mis saab siis, kui ühel hetkel on laps nii suur, et need enam üldse ei mõjugi? Kuidas õpetada last ennast ise motiveerima? Kuidas rääkida lapsega nii, et ta sind kuulaks? Kuidas kuulata last nii, et ta tunneks, et teda mõistetakse? Kuidas lahendada probleeme ja konflikte peres nii, et keegi ei tunneks end kaotajana? Edukad suhtlemisvõtted nõuavad harjutamist.

photoTARKLAPSEVANEMPsühholoogid rõhutavad üha enam aktiivse kuulamise a peegeldamise olulisust. Nii saab õppida nägema seda, mis on lapse esialgse ,,ei” taga peidus. Tihti juhatab aktiivne kuulamine näilisest pseudoprobleemist või vastuhakust hoopis edasi. Laps, kes tunneb, et teda on kuulatud ja mõistetud, on võimeline ise lahendusi pakkuma ja pakutud lahendustest ka märksa paremini kinni pidama.

Dr Thomas Gordoni lastevanematele mõeldud programm õpetab, kuidas lastega tulemuslikumalt suhelda, ning pakub samm-sammulisi juhiseid, kuidas lahendada igapäevaseid tülisid. Ta raamatu ,,Tark lapsevanem” keskmes on kolm mõistet: aktiivne kuulamine, mina-sõnumid ja kaotajateta konflikti lahendamise meetod.

,,Tark lapsevanem” õpetab esmalt nägema seda, kellel on konkreetses olukorras probleem ning mõistma ja analüüsima, miks on vanemana mõnikord kergem ja mõnikord jälle raskem erinevaid olukordi taluda. Erinevate praktiliste näidete ja autori nõuannete abil saab selgema arusaama aktiivse kuulamise põhitõdedest, selle komistuskohtadest, erinevatest suhtlustõketest (milleks on pahatihti just väga laialdaselt levinud käibefraasid), mina-sõnumite moodustamisest ja kasutamisest igapäevelus, erinevatest võimalustest vastuvõetamatut käitumist muuta, möödapääsmatutest konfliktidest, vanemlikust võimust, konfliktilahendustest viisil, et kõik sellest võitjana väljuksid ja paljust muust.

Ideaalvariandina võiks raamatu läbida vastavasisulise vanemakoolituse kõrvale Gordoni perekoolis või muus taolises koolitusgrupis.

bänner

1 Comment on Teadlikvanem.ee soovitab: õpi lastega suhtlema nii, et sellest võidavad kõik osapooled

  1. Kaup24.ee pakub ühiseks tegevuseks laias valikus mänge https://kaup24.ee/et/lapsed-ja-imikud/sportmangud?navigation_source=menu&feat=left

Leave a comment

Your email address will not be published.

*