Lastekasvatus, Tervis

Kuidas Oleks Rahaliselt Nutikam Korraldada Haige Lapsega Kojujäämine?

Kui laps jääb haigeks ning vanem peab tema eest hoolitsemiseks koju jääma, tasub meeles pidada asjaolu, et juhul, kui ema eelneval kalendriaastal näiteks lapsehoolduspuhkusel viibis, tasub rahalisest aspektist lähtudes kaaluda hoopis varianti, et lapsega jääb koju hoopis isa.

haige-lapsega-kojujaamine

Haigekassa kodulehe andmetel maksab lapsega tema haigestumise korral koju jäävale vanemale haigekassa toetust hoolduslehe esimesest päevast alates kuni neliteist päeva järjest. Hooldushüvitise määr on 80% ning sellest arvutatakse maha ka tulumaks.

Alla 12-aastase lapsega hoolduslehel olevale hooldajale maksab Haigekassa hüvitist kuni 14 järjestikuse päeva eest; alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapsega, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi, kuni kümne järjestikuse päeva eest ning haige perekonnaliikmega kuni seitsme järjestikuse päeva eest.

Et hooldustasu arvutatakse välja eelmisel kalendriaastal makstud sotsiaalmaksu põhjal, arvutatakse naisele, kes kogu eelneva aasta lapsehoolduspuhkusel viibis, hooldushüvitis välja alampalgalt – eelmisel aasta puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Hooldusleht väljastatakse isikule, kes last tema haiguse korral tegelikult hooldab. Kui isa on lapsega kodus, siis ei ole vaja, et ema ka koju jääks. Seda, kas ema võib või peab jääma lapsega hoolduslehele, otsustab arst.

Haigekassa avalike suhete osakonna assistendi Vivika Tamra andmetel väljastatakse hooldusleht vastavalt sotsiaalministri määrusele tegelikule põetajale, mis tähendab, et hoolduslehe saab väljastada ka isikule, kes ei ole põetatava bioloogiline sugulane ega ela põetatavaga ühes leibkonnas. Otsuse, kellele hooldusleht väljastatakse, teeb põetatavat raviv arst lähtudes konkreetsest situatsioonist.

Mitmele hooldajale ühe hooldusjuhu korral väljastatud hoolduslehtede alusel on hooldajatel õigus saada hooldushüvitist kokku alla 12-aastase lapse hooldamise puhul kuni 14 päeva eest. Hoolduslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks, piiratud on ainult hüvitise maksmise periood.

Täpsemat informatisooni ajutise töövõimetuse hüvitiste kohta vaata siit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *