Lastekasvatus

Mida Tuleks Teada Lapse Kõne Arengust?

Laste kõne areng, nagu ka kõik muu laste puhul, on individuaalne. Mõni laps haarab juba aastasena justkui linnulennult sõnu, teisel kulub poolteist või isegi pea kaks aastat, et üldse veidigi rohkem sõnu ütlema hakata. Logopeed Riin Naestema KNK kliinikust selgitas lapsevanematele, mida tuleks lapse kõne arengust teada.

lapse-kone-areng

Naestema sõnul on vanema jaoks lapse kõne areng eelkõige seotud sõnade väljaütlemise ja omavahelise sidumisega. Tegelikkuses on kõne siiski laiem vastastikkuse suhtlemise akt. Nii on näiteks ka beebi ja vanema vastastikkune naeratamine, nägude ja liigutuste imiteerimine vastastikkune suhtlemine, mis toetab kõne arengut. Vanemana on oluline jälgida, kas laps hakkab lalisema ja kui rikkalik on lalin.

Lapse kõne arengut saab toetada lihtsate igapäevaste võtetega, nt kommenteerides oma tegevusi, juhtides lapse tähelepanu esemetele, tegevustele. (vt täpsemat illustratsiooni loo lõpus ja KNK Kliiniku veebilehel)

Logopeedi sõnul on nii öelda rusikareegliks, et aastaselt või veidi pärast seda ütleb laps mõne sõna (lalinsõna), 2-aastane ühendab kaks sõna fraasiks, ning 3-aastane kasutab käändeid ja pöördeid (,,joob” mitte ,,joo”, ,,annan emmele” mitte ,,anna emme” jne), lisaks on kolmeaastase kõne võõrale üldjoontes mõistetav.

Laps tahab kordusi

Logopeed selgitas, et lapse kõne arendamiseks ei pea vanem meeleheitlikult pikkade lausetega ja järjepidevalt rääkima. Lastele meeldivad hoopis kordused (samas stiilis nagu Teletupsudes, kus ühte ja sama tegevust ning lausungit korratakse). Kodus tulevad lapsele kasuks vanad tuttavad tõed – liisusalmid (patsu-patsu kooki, sõit-sõit jne), oma ja lapse tegevuste kommenteerimine (siin on sokk, paneme sokid jalga, sokid on jalas jne).

Kui lapse kõne ei taha tulla, tasuks ergutada teda lalisema. Näiteks rääkida, et autod sõidavad erinevate häältega ning neid siis lapsele mänguliselt esitada ,,te-te-te” või ,,pi-pi-pi” vms. Samuti saab last lalisema ergutada erinevaid loomahääli järgi tehes. Lalinsõnu Naestema kinnitusel vaja karta pole. Kui sõna ,,koer” on lapsele liiga raske, pole midagi katki, kui ta selle asemel ,,aua” ütleb.

Liikumine toetab kõnet

Logopeedi kinnitusel toetab igasugune liikumine lapse kõne arengut – ühe ajuosa stimuleerimine aktiveerib kogu aju. Kui sinna juurde lisada veel erinevad laulukesed või salmikesed, on see igati lapse arengut toetav.

Millal pöörduda logopeedi juurde?

Naestema selgitusel võib vanem lapsega logopeedi juurde sattuda juba pärast lapse sündi – näiteks juhul, kui esinevad söömisprobleemid. Samuti võib spetsialisti poole pöörduda, kui laps ei hakka lalisema, esimesi sõnu järele kordama, nimetamise peale eset tooma või otsima. ,,Lapse arengut ja heaolu logopeedi külastus ei kahjusta, pigem” kinnitas Naestema. ,,Kui vanemal on mure, siis pole mõtet ju jääda muretsema, tasub küsida nõu spetsialisti käest.”

Pisikese lapse jaoks on logopeed justkui ,,mängusõber”, kes läbi mängu proovib suhtlemist aktiveerida. Et samu mänge saab enamasti ka kodus teha, saab pere logopeedi soovitusi ja nõuandeid kasutades ise arendustöö ära teha.

Kui soovi lapse kõne arengust rohkem teada saada, testida, kas lapse kõne areng vastab vanusele, saada rohkem informatsiooni erinevate probleemida kohta või lugeda lähemalt kõne arengu toetamisest, leiad hulganisti vastuseid KNKkliiniku veebilehelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *