Reklaamiinfo

Sinu sihtgrupp on lastega pered ja lapsevanemad? Teadlikvanem.ee oma ka! Aitame sihtgrupil SINU ettevõtteni jõuda.

Teadliku Vanema portaali loojana olen kaitsnud ajakirjanduse eriala magistrikraadi, õppinud bakalaureuseõppes kõrvalerialana suhtekorraldust ning läbinud internetipõhise veebiturundust õpetava koolituse.

Teadlikvanem.ee sai alguse isiklikust huvist vanemahariduse vastu. Et seniseid mõtteid maksimaalsel määral koondada, veebilehe sisuline ja vormiline ülesehitus ning toimimismehhanismid võimalikult põhjalikult paika mõelda, sidusin portaali väljatöötamise oma magistritööga, mille kaitsesin Tartu Ülikoolis 2014. aastal kevadel.

Portaali luues ja arendades olen üheks eesmärgiks võtnud sihtgrupini jõudmise läbi teadliku veebiturunduse. Senine praktika ja kogemus on näidanud, et vastavad ideed on osutunud põhjendatuks ja Teadliku Vanema loetavus on kiiresti kasvanud. Kui keskmiselt külastab portaali 3000-4000 lugejat nädalas, siis rekordnädalal on portaali loetavus küündinud 13 000 külastuse ligi.

Teadliku Vanema leht on üsna kiiresti jõudnud punkti, kus saab oma senise edu ja loetavuse ka teiste heaks tööle panna ja väärt pakkujad potentsiaalsete huvilistega kokku viia. Veebilehe turunduspool on paindlik ning avatud koostööle ja läbirääkimistele, et koostada reklaamipakkumine, mis reklaamija huve kõige paremini toetab.

Kuulan pakkujana ära Teie täpse tegevusala, pakutavad tooted või teenused ning eesmärgid ja annan oma parima, et vastavalt neile sobiv pakkumine kohandada.

Reklaam ei pea (kuid otseloomulikult võib) olema vaid bänneri või tasutud teabena avaldatud artikli kujul. Ettevõtte tegevusala ning pakutavaid tooteid või teenuseid tutvustava informatsiooni saab soovi korral siduda mõne sisulise artikli koosseisu, linkimistesse, soovituslike lehekülgede rubriiki, toote- või teenustetutvustustesse…

Pean oluliseks personaalset lähenemist ning lahendusi. Saan seniste omandatud teadmiste ja kogemuste põhjal jagada juurde veebiturundus- ning suhtekorraldusalaseid nõuandeid selle kohta, kuidas ettevõte saaks oma sõnumit Teadliku Vanema portaali abil võimalikult kasulikult moel levitada.

Piiranguid ei sea rohkem, kui reklaamipõhimõtete vastavuse osas Eesti Vabariigi seadustega ning heade tavadega. Küll aga ei saa vastavalt veebilehele kontseptsioonile aktsepteerida reklaame, mis propageerivad tervistkahjustavat käitumist.

Võimalike reklaami- ja koostöövariantide üle arutlemiseks kirjuta info@teadlikvanem.ee või külasta meie kontakti lehte.

Rõõmsate suhtlemisteni!