Veebilehest

Tere lugemast!

Mul on suur rõõm, et külastate teadlikvanem.ee lehekülge.

Teadlikvanem.ee on vanemaharidust edendav veebileht, mille sisuks on lapsi ja lastekasvatust puudutavad meediakajastused. teadlikvanem.ee eesmärgiks on tuua erinevate lastekasvatuslike küsimuste ja mõtete kajastused otse lugejateni.

Veebilehe sisu moodustavad teemakohased artiklid, intervjuud, arvamuslood, nõuandenurk, erinevate toodete ja teenuste ülevaated ja testid, teiste inimeste kogemusi ja läbielamisi puudutavad lood ja palju muud.

Sisutekstides on tähelepanu pööratud laste arengule nii füüsilisest, psüühilisest kui ka sotsiaalsest vaatenurgast ja nende eesmärgiks on aidata vanematel endil leida vastuseid, ideid ja põhjendusi erinevate lastekasvatuslike küsimuste osas. Nii annab veebileht vanematele taustateadmised, tänu millele on kergem leida just konkreetsele perele sobivaim lahendus.

Oma sisu ja kontseptsiooniga toetab teadlikvanem.ee vägivallatuid suhtlusmeetmeid ning laste ealiste ja individuaalsete eripäradega arvestamist.

Rõõmsate äratundmisteni!